Достава

Никаков вид достава не е вклучен во цената на артиклите. Задоволство ќе ни биде да помогнеме во одредени ситуации доколку е во наша моќ, но обврска превземаме само во случај на договор