Трансфер хартии-фолии

Трансфер хартии-фолии

Во оваа група спаѓаат хартии и фолии за трансфер на отпечаток или сл. и се употребуваат за трансфер при инк-џет печатењето, сублимација, трансфер на ласерски отпечаток, изработка на пресликачи со пластизолни бои во сито печатот, декал налепници, и секако, трансферирање на сечени букви-знаци од катирана фолија

Во оваа категорија нема артикли за листање.